Lp.

Rodzaj biletu

Cena

1.

Bilet normalny

10,00 zł

2.

Bilet ulgowy (dzieci od 4 roku życia, uczniowie, studenci do 24 roku życia, emeryci i renciści)

6,00 zł

3.

Bilet rodzinny (maksymalnie 2 osoby dorosłe i nie więcej niż 3 dzieci do 16-tego roku życia)

20,00 zł

4.

Bilet wstępu dla seniorów w wieku 67+ posiadających Kartę Gliwicki Senior

6,00 zł

5.

Dzieci do 4 roku życia i osoby powyżej 75 roku życia

bezpłatnie

6.

Bilet wstępu grupowy (co najmniej 10 osób)

5,00 zł / 1 osoba

7.

Opiekun grupy (1 na każde 10 osób do 16-stu lat)

bezpłatnie

8.

Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej z udokumentowanym orzeczeniem o niepełnosprawności

6,00 zł

9.

Opiekun osoby niepełnosprawnej

bezpłatnie

10.

Abonament roczny imienny normalny (ważny w dni otwarcia dla zwiedzających, przez 1 rok od daty wykupienia)

40,00 zł

11.

Abonament roczny imienny ulgowy- warunki jak wyżej

24,00 zł

12.

Przewodnik (opłata za grupę do 25 osób)

50,00 zł

13.

Profesjonalne wykonywanie zdjęć okolicznościowych

100,00 zł

14.

Wykonywanie zdjęć i filmowanie przez stacje TV i inne firmy do celów komercyjnych

do 1 godziny

100,00 zł

każda następna rozpoczęta godzina

50,00 zł

15.

Wynajem pawilonów Palmiarni do działalności komercyjnej, na zasadach ustalonych zarządzeniem  dyrektora MZUK

do 3 godzin

600,00 zł

każda następna godzina (łącznie nie więcej niż 5 godz.)

100,00 zł

16.

Wypożyczenie siatki do gry w siatkówkę w oznaczonym miejscu na terenie Parku Chopina

10,00 zł

17.

Najem miejsca na terenie parku im. Chopina do celów komercyjnych, za każdą rozpoczętą dobę (czynsz nie zawiera kosztów za zużytą energię elektryczną i wodę, którą należy doliczyć według faktycznego zużycia i aktualnych cen)

działalność handlowo – gastronomiczna

15,00 zł/1m2

działalność usługowo – rekreacyjna

1,00 zł/1m2