Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Zaloguj Zarejestruj

Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu internetowym Poznajmiasto.pl.

DEFINICJE

Użytkownikiem w myśl poniższych postanowień jest każda osoba odwiedzająca Portal Poznajmiasto.pl

Zarejestrowanym Użytkownikiem w myśl poniższych postanowień jest osoba posiadająca konto na Portalu Poznajmiasto.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNIE

1. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu internetowego Poznajmiasto.pl jest prowadzenie przez Usługodawcę internetowej bazy lokali gastronomicznych oraz rozrywkowych na terenie Śląska, w celu umożliwienia ich wyszukiwania, a także promowania oraz komentowania.

2. Portal Poznajmiasto.pl udostępnia wszystkim jego Użytkownikom możliwość wyświetlania umieszczanych na nim treści bez żadnych ograniczeń. Informacje te udostępniane są bezpłatnie.

3. Wszyscy Użytkownicy mają taką samą możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, za wyjątkiem funkcjonalności zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych.

4. Umieszczenie na Portalu lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy jego właścicielem lub osobą uprawnioną do jego zarządzania, a Usługodawcą. Umowa określa szczegółowe warunki oraz zasady umieszczenia lokalu na Portalu oraz świadczonych usług przez Usługodawcę.

 

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Każda osoba może zarejestrować konto na Portalu.

2. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.

3. Rejestracja konta jest bezpłatna.

4. Rejestracja konta wymaga podania danych takich jak: adres email, nazwa Użytkownika oraz hasło. Dane te są wymagane w procesie logowania na konto oraz oznaczenia Zarejestrowanego Użytkownika umieszczającego komentarz na Portalu.

5. W przypadku zapomnienia, bądź utraty hasła z innej przyczyny, Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość uzyskania nowego hasła. W tym celu należy wykorzystując panel logowania zwrócić się z żądaniem utworzenia nowego hasła. Nowe hasło zostanie niezwłocznie podane na adres email przypisany do konta, którego hasło dotyczy.

6. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w każdym czasie. W tym celu należy powiadomić o tym zamiarze Usługodawcę, który niezwłocznie konto usunie.

 

KOMENTARZE

1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą umieszczać komentarze na Portalu po zalogowaniu na konto.

2. Każdy komentarz zostaje opatrzony nazwą Użytkownika, należącą do konta z którego został umieszczony na Portalu.

3. Komentarze umieszczane na Portalu mogą być dowolnej treści za wyjątkiem komentarzy, które:

- naruszają prawo lub dobre obyczaje

- zawierających wulgaryzmy oraz język powszechnie przyjęty za obraźliwy

- wprowadzają innych Użytkowników w błąd, w szczególności, których celem jest nieuzasadnione zniechęcenie innych Użytkowników do odwiedzenia danego miejsca lub utrwalanie nieprawdy

4. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

5. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo po uprzednim ostrzeżeniu wysłanym na pocztę elektroniczną przypisaną do konta, zablokować je, a w skrajnych przypadkach nawet usunąć je bez uprzedniego ostrzeżenia.

 

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

W sprawach związanych z świadczeniem usług drogą elektroniczną na Portalu internetowym Poznajmiasto.pl, można skontaktować się z Usługodawcą na adres email: biuro@poznajmiasto.pl

 

ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na Portalu.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub w formie komunikatora wyświetlanego po zalogowaniu się w Serwisie.